Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Úrokové sadzby termínovaných vkladov

Úrokové sadzby termínovaných vkladov jednotlivých bánk nájdete nižšie. Stačí si vybrať z kolónky mena a vyroluje sa vám kompletná banková ponuka. Ak si zadáte aj banku, získate ponuku termínovaných vkladov danej banky.

Vyberte si najlepší termínovaný vklad

000043.jpgAk máte voľné finančné prostriedky, o ktorých viete, že ich určitú dobu nebudete potrebovať, nenechávajte si ich zbytočne doma v pokladničke, či na bežnom účte. Nechajte, nech sa zhodnotia a vložte ich napr. do termínovaných vkladov. Vyberte si z ponuky našich bánk!

O  vkladoch sa dočítate aj v našom sprievodcovi O termínovaných vkladoch

Názov banky:
Mena:

Prečo si zriadiť termínovaný vklad?

Medzi  prednosti termínovaného vkladu patrí hlavne možnosť zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov, ktoré je výhodnejšie než pri bežných účtoch.

Termínované vklady sú ľahko dostupné. V ponuke ich majú až na výnimky všetky banky na našom trhu. Vklad si u väčšiny z nich zriadite zdarma. Bezplatné je aj vedenie termínovaného účtu.

Minimálny vklad

Prie niektorých vkladoch banka umožňuje sporiť na termínovanom vklade až od určitej minimálnej úrovne – požaduje minimálny vklad.

Ako vybrať banku a ten správny termínovaný vklad?

Pri voľbe banky, do ktorej vložíte svoje úspory, musíte hneď na začiatku zvážiť niekoľko faktorov:

 • Úrokové sadzby

Výška úrokovej sadzby by nemala byť jediným dôvodom  pre voľbu termínovaného vkladu. Vždy je podozrivé, keď ponúka nejaká banka  oveľa vyšší úrok oproti ostatným.

 • Porovnávajte banky

Skúste porovnávať banky aj na základe iných charakteristík. Mnohé z nich vám ponúkajú výročné správy bánk alebo pravidelné štvrťročné „reporty“ o výsledkoch hospodárenia. Skúste nahliadnuť, či banka dosahuje zisk, či navršuje objem svojej bilancie (bilančnú sumu), informujte sa o akcionárskej štruktúre banky.

 • Poplatky súvisiace s termínovaným vkladom

Obvykle banky poskytujú termínované vklady bezplatne. S poplatkom za predčasný výber sa však stretnete u každej banky. Nahliadnuť do platného cenníka môžete kedykoľvek. Každý banka ho uverejňuje online na svojich stránkach.

Ak chcete vedieť o termínovaných vkladoch viac, čítajte v našom sprievodcovi:

Čo je termínovaný vklad?

Zjednodušene povedané, jedná sa o vklad na bankový účet, na ktorom sa vám po určitý čas (termín) vaše peniaze úročia vyššou zvýhodnenou  sadzbou.

Termínované vklady nie sú určené pre bežný platobný styk. Nedá sa na ne posielať výplatu, ani z nich platiť. 

Sporiť si môžete krátkodobo (7 dní až 1 rok),  na strednodobých vkladoch (2 až 4 roky) alebo na dlhodobých vkladoch splatných až po piatich rokoch.

Úrokové sadzby termínovaných vkladov

Termínovaný vklad môže byť úročený pevnou (fixnou) alebo pohyblivou (variabilnou) sadzbou. 

Pevná sadzba je rovnaká počas celej doby trvania vkladu. Pohyblivá sadzba sa mení v závislosti na vývoji úrokových sadzieb na medzibankovom trhu (Pribor, NBS, ECB). 

Sadzby termínovaných vkladov si určujú banky samé.

Pripisovanie úrokov na termínovaný vklad

Pripisovanie úrokových sadzieb môže byť:

 • v deň splatnosti
 • pravidelnými prípismi  v intervaloch (napr. každé 3 mesiace, raz ročne, a iné)

Aké sú výhody termínovaného vkladu?

 • zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov na termínovanom vklade je vyššie než u bežných účtov
 • pri väčšine bánk sa stretnete s bezplatným zriadením a vedením termínovaného účtu
 • termínovaný vklad je poistený podľa Zákona o bankách
 • zermínovaný vklad je ľahko dostupný
 • správa termínovaného vkladu je časovo nenáročná

Aké sú nevýhody termínovaného vkladu?

 • za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky  a niekde sa peniaze nedajú predčasne vybrať vôbec
 • pri rastúcej infláciu dochádza k znehodnoteniu vkladov
 • z úrokov z vkladu platíte daň
 • banky podmieňujú pri uzatvorení vkladov minimálne vklady
 • pri vkladoch v cudzích menách musíte počítať s rizikom vyplývajúcim z pohybu devízových kurzov voči domácej mene

Poistenie  termínovaných vkladov

Termínované vklady patria medzi poistené vklady podľa zákona o ochrane vkladov.  V prípade úpadku banky sú vklady nahradené  z fondu ochrany vkladov.

Splatnosť termínovaných vkladov

Všetky termínované vklady môžu tiež byť:

 • s jednorazovou splatnosťou - vklad je úročený do dňa splatnosti a úrok sa zúčtováva v deň splatnosti vkladu. Po jeho skončení je celá čiastka i s úrokmi prevedená na účet, ktorý si klient zvolí alebo si ju môže vybrať v hotovosti. Vklad nie je obnoviteľný. Táto prax sa využíva obvykle pri strednodobých a dlhodobých účtoch.
 • revolvingové (s automatickým obnovením) - vklad sa po dni splatnosti automaticky obnoví na dobu pôvodného termínu s úrokovou sadzbou platnou v deň obnovenia vkladu. Úrok je možné v deň splatností previesť na klientom určený účet alebo pripísať ku vkladu. Pozor na jednu vec, niekedy banky obnovujú termínovaný vklad len po určitú dobu (napr. 5 rokov), obnovovanie sa využíva predovšetkým u krátkodobých vkladoch.

Termínované vklady v cudzej mene

Banky ponúkajú uzatvorenie termínovaných vkladov aj v zahraničných menách. Väčšinou vedú účty v amerických dolároch, českých korunách či britských librách. Termínovaný vklad v cudzej mene je spojený s kurzovým rizikom:

 • Pokiaľ dochádza k oslabeniu domácej meny - eura, (alebo posilnenie zahraničnej meny) 
  • získavate nielen vďaka úroku z vkladu, ale i pri premene cudzej meny späť na eurá.

Príklad na termínovaný vklad v cudzej mene ak euro oslabí:

1.1. uzatvorenie termínovaného vkladu v USD, kurz 1 EUR = 1,5 USD

Na dolárový termínovaný vklad ste vložili 1000 eur, ktoré po prepočte kurzom predstavujú 1 500 dolárov.

1.7. uzatvorenie termínovaného vkladu spolu s výplatov prostriedkov, kurz 1 EUR = 1,45 USD

Po uplynutí polročnej viazanosti vkladu Vám banka vyplatí úrok + 1 500 dolárov. Po zmene dolárov na eurá získate 1034,48 eur, teda ste vďaka pohybu kurzov získali ešte 34,48 eur navyše (1034,48 € - 1000 €).

 • V prípade posilňovania  domácej meny - eura, (alebo oslabenie zahraničnej meny)
  • tak síce v rámci termínovaného vkladu v cudzej mene nasporíte určitú čiastku, tá sa však pri prípadnom prevode späť na eurá znehodnocuje a môže nastať i situácia, kedy  vám k dispozícií zostane  menej  peňazí než na počiatku sporenia.  

Príklad na termínovaný vklad v cudzej mene ak euro posilní:

1.1. otvorenie termínovaného vkladu v USD, kurz 1 EUR = 1,5 USD

Na dolárový termínovaný vklad ste vložili 1000 eur, ktoré po prepočte kurzom predstavujú 1 500 dolárov.

1.7. uzatvorenie termínovaného vkladu spolu s výplatou prostriedkov, kurz 1 EUR = 1,55 USD

Po uplynutí polročnej viazanosti vkladu Vám banka vyplatí úrok + 1 500 dolárov. Po zmene dolárov na eurá získate 967,74 eur, teda ste kvôli pohybu kurzov stratili  32,26 eur  (967,74 € - 1000 €).

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk Register mf.cz